הסדרי ראייה ואכיפתם

הסדרי ראייה ואכיפתם

הסדרי ראיה בין בני זוג הנוגעים לילדיהם הקטינים יקבעו בהסכם בין שני הוריו. בהעדר הסכמות יקבעו הסדרי הראייה באמצעות בית המשפט או על ידי יחידת הסיוע שליד בית המשפט המורכבת מעובדים סוציאלים.

ככל שהורי הקטין יגיעו להסכמות בדבר הסדרי הראייה של הקטין בינהם ייטב הדבר ויחסוך ויכוחים ואי נעימויות מיותרות בהמשך.

הסדרי הראייה, טוב שיקבעו בהתחשב בסדר יומו של הקטין ומבלי לפגוע בשגרת חייו.

יש לצפות את פעילויותיו של הקטין השוטפות ולהתחשב בהן. כך למשל לא מומלץ יהא לקבוע ימי ביקור בימים בהם לקטין חוגים או פעילויות ידועות ולהשתדל לקבוע מנגנון שיסדיר ביקור ביום חליפי במידה ויום הביקור נפל על פעילות של הקטין או מחלתו.

כמו כן יש לקחת בחשבון, את חגי וחופשות השנה. כל זוג לפי דתו כמובן. אם אין המדובר בזוג יהודים יש להסדיר גם את חופשות חגיו לפיו היומן . יש לקבוע ימי ביקור אשר ישתנו לסירוגין מדי שנה באופן שיתחלפו בין בני הזוג כל שנה וזאת על מנת שלא יצטרכו מדי שנה לפתוח את הסדרי הראיה ולדון בהן מחדש.

ברור שהסכם טוב, יקח בחשבון את כל המשתנים הצפויים והבלתי צפויים וישקף את רצון הצדדים והקטין כך שלמשל אם מדובר במצב בו אחד מבני הזוג עובד במשמרות יש ליתן לכך ביטוי בהסכם ולקיים מפגשים בהתחשב במשמרותיו .

יש לערוך הסכם אשר צופה פני עתיד ולוקח בחשבון את מירב המשתנים האפשריים כמו גם שינוי מקום מגורים של מי מההורים, פעילות חברתית, מחלה, נופש בחו"ל וכו'.

לא אחת מגיעים הורים,  למבוי סתום עקב הסכם פרוץ בו לא נקבעו הסדרים במצבים מסוימים אשר לא נצפו בעת עריכת ההסכם, שכן ביקשו לערוך הסכם בעצמם או לא נועצו עם עו"ד הבקי והמנוסה בתחום.

במצב של מחלוקות בעניין הסדרי הראיה, אין מנוס אלא לשוב ולפנות לבית המשפט המוסמך או לבית הדין ולנהל את התובענה בעניין זה שם. יתכן ובית המשפט המוסמך ימצא לנכון לבקש תסקיר אשר יבחן את  טובת הילד והסדרי הראיה המומלצים במצבו.

בגילאים מתקדמים של קטינים, יש גם מקום לשמוע את קולם ולהתחשב בדעתם אולם יובהר כי הקטין אינו יכול להכריע בעניין זה שכן אם המדובר בקטין אשר הוסת כנגד הורהו ומבקש להימנע מלפגוש אותו, בית המשפט לא יתן ידו לכך ויחייב את הקטין לפגוש את הורהו על אף  מורת רוחו וזאת על מנת ליצור תקשורת ולו אם תהיה זו מאולצת בתחילה . המטרה היא לשמר קשר רציף ועקבי בין שני הורי הילד שכן לכך חשיבות רבה וכבר נכתב על כך רבות.

האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ויש לבחון כל מקרה לגופו.

הכותבת הנה מגשרת מוסמכת, עו"ד בעלת תואר ראשון במשפטים בחטיבת זכויות אדם ואזרח ותואר שני במשפטים בוגרת אוניברסיטת בר אילן .

השארת תגובה