זיכרון דברים

זיכרון דברים

זיכרון דברים הנו מסמך שנערך  בין שני צדדים על מנת להעלות על הכתב הסכמותיהם בצורה תמציתית .לרוב בזיכרון הדברים מופיעים מעט פרטים, אך עיקריים ומהותיים כגון: התמורה , המועדים להעברת הטובין- במקרה של נכס = מועד מסירת הנכס, וכו'. עוד מציינים בזיכרון הדברים, מתי ייחתם הסכם מחייב.

ניתן להסיק בטעות מנוסח זה כי, זיכרון הדברים איננו מחייב. ואולם- טעות הדבר.

מה קורה אם הצדדים לא ערכו הסכם מחייב? האם ניתן לראות בזיכרון הדברים הסכם?

התשובה היא כי , זיכרון דברים, הנו הסכם לכל דבר ועניין. גם אם חסרים בו פרטים, ובמידה ויגיעו הצדדים לבית המשפט בעניין זיכרון הדברים, יבקש בית המשפט לנסות להשלים את הפרטים החסרים על פי רצון הצדדים במועד חתימתו. כלומר, בית המשפט ינסה לנחש מה התכוונו הצדדים במועד חתימתם על זיכרון הדברים. כמובן שישנם פרטים מהותיים כלומר, מספר תשלומים, מועדי תשלום ומועדי מסירה וכו' . אך בית המשפט יטה לאכוף זיכרון דברים ולא לבטלו שכן ברור לכל כי הצדדים התכוונו לקיים עסקה כלשהו ולכן פתרון אשר מרפא את זיכרון הדברים , תמיד יהא עדיף על אחר אשר מבטלו.

משמע- זיכרון דברים הנו הסכם מחייב לכל דבר ועניין. גובר הדבר אם הצדדים ציינו זאת בזיכרון הדברים ואף קבעו מנגנון של פיצוי מוסכם למי שיפר את התחייבויותיו על פי זיכרון הדברים. הדבר מחזק את רצון הצדדים להתקשר בעסקה מחייבת בעת חתימתם על זכרון הדברים.

כמובן שישנם מבחנים נוספים לרצון הצדדים (למשל אם הועברה תמורה כלשהי על החשבון, אם נרשמה הערת אזהרה לטובת המשלם או משכון וכו').ויש לבחון כל מקרה לגופו אולם ההלכה היא ברורה לפיה, זיכרון דברים מהווה הסכם מחייב מיום חתימתו לכל דבר ועניין.

מכאן עצתי לכם כי אין להקל ראש בחתימה על זיכרון דברים במחשבה כי איננו הסכם.  בצעו את כל הבדיקות בטרם חתימתכם ורק אם הנכם בטוחים ברצונכם בעיסקה – חיתמו.

אופציה נוספת היא לציין תנאי כלשהו לקיום העסקה אך זאת צריך להיות בשפה ברורה ומפורשת שאינה משתמעת לשתי פנים. על כן מומלץ להיעזר בעו"ד הבקי בתחום, גם בשלב ההתקשרות הראשונית בין צדדים להסכם, בין זכרון דברים ובין חוזה.

**הכותבת הנה עורכת דין ומגשרת מוסמכת בעלת שני תארים במשפטים.

****האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. יש לבחון כל מקרה לגופו לפי נסיבותיו הפרטניות.
על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

השארת תגובה