מיהו  אפוטרופוס ומה סמכויותיו

מיהו אפוטרופוס ומה סמכויותיו

מתי יתמנה אפוטרופוס?

אדם שמחמת מחלת-נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לעניניו, רשאי בית המשפט, לבקשת בן-זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, ולאחר ששמע את האדם או

נציגו, להכריזו פסול-דין.

אפוטרופוס יתמנה רק  מי שהביע לבית-המשפט את הסכמתו לכך.

מה תפקידי האפוטרופוס לקטין ולפסול-דין?

אפוטרופוס של קטין חייב לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו,לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן חייב הוא בשמירת נכסי הקטין, ניהולם ופיתוחם; הוא רשאי להחזיק בקטין ולקבוע את מקום-מגוריו והוא מוסמך לייצגו; והכל אם לא הגביל בית-המשפט את תפקידי האפוטרופוס, והוא הדין, בשינויים המחויבים, באפוטרופוס של פסול-דין.

מהו תפקידו של אפוטרופוס אחר?

יש מצבים בהם קובע בית המשפט אפוטרופוס על אדם שאינו קטין או פסול דין בשל סיבות שונות. תפקידו של אפוטרופוס זה לבצע  ולדאוג לכל העניינים שבית המשפט מסר לטיפולו.

קיימים שלושה סוגים של אפוטרופסים:

אפוטרופוס לגוף- כשאדם מבחינה פיזית נדרש לטיפול רפואי פיזי או נפשי, והוא אינו מסוגל לקבל החלטות הנוגעות למצבו בצורה רציונלית ולטובתו

אפוטרופוס  לרכוש- כשאדם אינו כשיר לנהל את רכושו, הן מפאת מצב נפשי מעורער, הן מבחינת מצב פיזי ירוד ויש צורך לנהל את רכושו (למשל למכור נכסים, לקבל דמי שכירות ולגבותם, וכו')

אפוטרופוס לדין- לנהל הליכים משפטיים בשמו, לתבוע ולהתגונן, חתימה על הסכמים וכו'.

לאפוטרופוס שממונה יש חובה להגיש דין וחשבון לבית המשפט לענייני משפחה ועליו מוטלות חובות שונות אשר עליו לקיימם בדיוק על פי דרישות החוק.

על האפוטרופוס לנהל את ענייניו של החסוי באופן שייטיב עם החסוי וישפר את מצבו , כאילו היה מטפל בענייניו שלו.

אפוטרופוס זכאי לקבלת שכר עבור פועלו.

אפוטרופסות תפוג עם מות החסוי ,שינוי מצבו של החסוי לטובה כך שאינו נזקק יותר לאפוטרופוס, עם הגיע הקטין לבגרות (גיל 18), או עם ביטול האפוטרופסות על ידי בית המשפט או על בקשת האפוטרופוס לסיים תפקידו.

****האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. יש לבחון כל מקרה לגופו לפי נסיבותיו הפרטניות.

על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הספציפי בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

השארת תגובה