צוואה על קצה המזלג

צוואה על קצה המזלג

על פי חוק הירושה תשכ"ה 1965 נקבעו הדרכים על פיהן ניתן להכין צוואה. והדרכים הן: בכתב יד בעדים,בפני רשות בעל פה.

במידה ואדם נפטר ולא השאיר אחריו צוואה, קובע החוק כללים לחלק את רכושו לאחר מותו. החוק הסדיר חלוקת הרכוש על פי מעגלים של קרבה מהקרבה הראשונה  לרחוקה והלאה. הקרבה הראשונה היא לבת/בן הזוג והילדים, במידה ואלו בחיים בעת מות המוריש במידה ולא, עוברים לקרובים הבאים אחריהם .

למי כדאי להכין צוואה?

למעשה, במציאות ימינו, מומלץ לכל אחד להכין צוואה, שכן אין אדם יודע עת פקודתו. ואין הדבר קשור לגיל, מצב בריאותי ,וכו'. על מנת למנוע חיכוכים ומריבות לאחר מותנו , רצוי  כאמור להסדיר עניינים אלו טרם פטירתנו.

העניינים מסתבכים, במצב בו האדם במערכת זוגית שנייה או נוספת שכן אין החוק דן בשאלת הנישואין. מספיק שהיו בני זוג. אם כן גם במצב של ידועים בציבור, יש לבן הזוג זכויות לכל דבר ועניין. כשמוריש אינו מעוניין להוריש לבן / בת הזוג יש לציין זאת במפורש בצוואה. בעיקר הדבר הכרחי לצורך שמירה על זכויות ילדי המוריש.

מי לא יכול לרשת את הנפטר?

מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו;
וכן גם מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזוייפת.

יש חשיבות רבה לאופן כתיבת הצוואה לצורה ולתוכן. שכן ישנן דרישות מדוקדקות בהן צריכה צוואה לעמוד .על כן  מומלץ להיעזר בשירותי עו"ד המנוסה בכתיבת צוואות ובהתנגדות להן בבתי המשפט על מנת לכתוב צוואה אשר תשקף את רצון המוריש בצורה ברורה ומפורשת.

השארת תגובה