כל הפוסטים של ליאת מנשקו

היכן להגיש תביעתי בענייני משפחה?

נישואין וגירושין של בני זוג יהודיים בישראל יתבצעו על ידי בית הדין הרבני בלבד אשר לו סמכות יחודית ובלעדית.

הסדרי ראייה ואכיפתם

הסדרי ראיה בין בני זוג הנוגעים לילדיהם הקטינים יקבעו בהסכם בין שני הוריו. בהעדר הסכמות יקבעו הסדרי הראייה באמצעות בית

הסוף לחובות

לא מעט אנשים גוררים אחריהם , מזה שנים, חובות רבים, אשר נוצרו מהסתבכות כספית, התנהלות כלכלית כושלת או עקב סיבה

בעניין הגיל…

ייצגתי אנשים רבים בחיי. אבל כשהגיע א. ידעתי שאני מייצגת משהו שהוא יותר מאיש אחד. אני מייצגת דור, מייצגת גיל.

הסכם גירושין – עו"ד ליאת מנשקו

חלק א' ענייניהם שאר את להסדיר צורך יש מזו, זה להתגרש והסכימו  החליטו הצדדים בו במצב רכושם. ושאר המשותף ביתם