כל הפוסטים בדיני משפחה

צוואה על קצה המזלג

על פי חוק הירושה תשכ"ה 1965 נקבעו הדרכים על פיהן ניתן להכין צוואה. והדרכים הן: בכתב יד בעדים,בפני רשות בעל

ירושות צוואות ומה שביניהם

במות אדם עובר רכושו ליורשיו. במידה ולא נמצאים לו יורשים, על פי דין או על פי צוואה שהותיר , עובר

ממזרות ותביעת אבהות – חלק א'

מיהו ממזר? רבים טועים לחשוב כי ממזר הנו ילד שנולד מקשר שאינו נובע מנישואין.

מה יהיה בסופנו?

אין מי שלא חכך בדעתו, מה יהיה אחרי מותי…

היכן להגיש תביעתי בענייני משפחה?

נישואין וגירושין של בני זוג יהודיים בישראל יתבצעו על ידי בית הדין הרבני בלבד אשר לו סמכות יחודית ובלעדית.

הסדרי ראייה ואכיפתם

הסדרי ראיה בין בני זוג הנוגעים לילדיהם הקטינים יקבעו בהסכם בין שני הוריו. בהעדר הסכמות יקבעו הסדרי הראייה באמצעות בית

ההורים סובלים מפיצול אישיות – הקטינה תועבר לאימוץ

ההורים ערערו על שליחת בתם לאימוץ וטענו שיש להם זכות טבעית לגדל את בתם. בית המשפט התרשם שלמרות רצונם, ההורים

חידושים בפסיקה ביחסי סבים ונכדים, ובעניין זוגות חד מיניים

יום עיון במסגרת המכון להשתלמות עורכי דין  עו"ד ליאת מנשקו– ס.יו"ר פורום ועדת משפחה חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 1962

הסכם גירושין – עו"ד ליאת מנשקו

חלק א' ענייניהם שאר את להסדיר צורך יש מזו, זה להתגרש והסכימו  החליטו הצדדים בו במצב רכושם. ושאר המשותף ביתם