כל הפוסטים במסחרי, חוזים עסקיים ונדל"ן

מהם פגמים נסתרים

בהסכמים למכירת /קניית נכס לרוב מופיע סעיף  בנוסח דומה לפיו "הקונה מצהיר כי ראה את הנכס ובדק אותו והנו מוותר

זיכרון דברים

זיכרון דברים הנו מסמך שנערך  בין שני צדדים על מנת להעלות על הכתב הסכמותיהם בצורה תמציתית .לרוב בזיכרון הדברים מופיעים