כל הפוסטים בזיכרון דברים

זיכרון דברים

זיכרון דברים הנו מסמך שנערך  בין שני צדדים על מנת להעלות על הכתב הסכמותיהם בצורה תמציתית .לרוב בזיכרון הדברים מופיעים