כל הפוסטים בפרעתי

טענת "פרעתי"

מהי טענת פרעתי? מתי ניתן לטעון אותה?